Címlap
  • Követelés kezelés

    Követelés menedzsment szolgáltatásunk keretében megállapodás alapján megelőlegezzük a követelések jogi és tényleges érvényesítésének - az ügylethez viszonyítottan akár - tetemes költségeit, valamint biztosítjuk a folyamat lebonyolításához szükséges informatikai, humán és adminisztratív erőforrásokat.

  • Workout faktoring

    Fő tevékenységi irányunk a workout faktoring, azaz a lejárt, bizonytalan megtérülésű követelések vásárlása, megy az ügyfél részére azon túl, hogy a vételár erejéig biztos megtérülést eredményez, leveszi a követelések érvényesítésével kapcsolatos operatív és adminisztratív terheket az ügyfél válláról. Ezzel a vételár realizálásán túl, azonnali eredménnyel jár, hiszen az ügyfél az erőforrásait saját alaptevékenységeivel kapcsoaltos érdemi munkavégzésre tudja allokálni, ezzel árbevétel növekedését megalapozni.

  • Követelésmenedzsment

    Számos ügyfél külső (pl. hitelező, tulajdonos), illetve belső korlátozások (számviteli szabályzatok, felügyeleti szerv, jogi előírások, szervezeti kötöttségek) miatt nem értékesítheti az akár hosszú ideje lejárt követeléseit. Ezen ügyfeleink részére megbízás alapján sikerdíj ellenében tudjuk biztosítani szakértő támogatásunkat követeléseinek érvényesítése érdekében.

TITÁN FAKTOR ZRT.

A Titán Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (továbbiakban Társaság) működését a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2011. február 17-én, az EN-I-50/2011 számú határozatával engedélyezte. A Társaság alapítói magánszemélyek, akik évtizedes tapasztalattal rendelkeznek a követeléskezelés jogi, pénzügyi és informatikai hátterével kapcsolatban. A Társaság által kitűzött cél, hogy az általa végzett tevékenység minőségével emelkedjen ki a többi piaci szereplő közül. E cél megvalósulásának, illetve az ügyfelek maximális megelégedésének biztosítéka a tulajdonosok és az operatív menedzsment tudásbázisa, a megszerzett tapasztalatok alapján kialakított ügyviteli folyamatok, illetve a magyarországi pénzügyi, jogi kapcsolati hálója. A Tulajdonosok kiemelt figyelmet fordítottak a menedzsment kiválasztása során arra, hogy az általuk képviselt innovatív és eredményorientált szemléletet társasági és munkafolyamati szinten biztosítani tudják. A Társaság által végzett tevékenység ugyan formailag és határidőkben számos kötöttséget tartalmazó szabályozásba illeszkedik, azonban a látszólag rutin jellegű feladatok hatékonyságát, innovatív jellegét a munkaszervezési, ügyfélkezelési egyedi módszertanok felépítésével és fejlesztésével biztosítjuk. A Társaság a fontolva haladás, a folyamatos win-win szituációk kialakítása jegyében fokozatos növekedésre törekszik. Okulva a közelmúlt gazdasági eseményeiből, az állandó fejlődést lehetőség szerint csak minimális idegen tőke bevonásával kívánjuk fenntartani. A Társaság szervezeti felépítése és szakértői állománya rugalmasan igazodik a megbízók által elvárt teljesítmény-követelményekhez. A megbízások keretében a behajtásra átvett követelések darabszámától, nagyságrendjétől és tartalmától függően határozzuk meg azon erőforrásokat, amelyek legjobban szolgálják a követelések érvényesítését, így bizonyos – magánnyomozói, ügyvédi és jogi, contact center – feladatokat szükség szerint kiszervezve, bizonyosokat a saját állomány fejlesztésével oldunk meg. A kiszervezett feladatok esetében mindenkor kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy csak már kipróbált, ellenőrzött referenciákkal rendelkező partnerekkel dolgozzunk, amelyeknél biztosított, hogy a Társaság által elvárt színvonalon, a bizalmas adatok maximális tiszteletben tartásával teljesítsék a rájuk bízott munkát. A menedzsment tagjai és a Tulajdonosi kör hosszú évekre visszanyúló tapasztalattal rendelkeznek a Társaság tevékenységébe tartozó követelések érvényesítés vonatkozásában és ily módon mind a hitelezői, mind a kötelezetti oldal elérését hatékonyan tudják biztosítani korábban felépített kapcsolatrendszerük kiaknázásával.


DOKUMENTUMOK

Etikai nyilatkozat

Szabályozói környezet

Üzletszabályzat

Panaszbejelentő nyomtatvány

Panasz jegyzőkönyv

Panaszkezelési szabályzat

Adatvédelemi szabályzat